Ανακαινιση. Με συμφερει?

Construction, General, Work in progress Comments Off on Ανακαινιση. Με συμφερει?

Ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές στρέφονται προς την αγορά μεταχειρισμένης ή παλαιάς κατοικίας και στη συνέχεια προχωρούν σε ανακαίνιση αυτής. Καταφέρνουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους σε σχέση με οικονομικά, αισθητικά και ποιοτικά κριτήρια ;

Λόγω της οικονομικής κρίσης, η πτώση στις τιμές των ακινήτων είναι σημαντική στα παλαιά ακίνητα άνω 20ετίας. Έτσι συχνά το κόστος αγοράς μαζί το κόστος πλήρους ανακαίνισης παλιάς κατοικίας είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το κόστος αγοράς νεόδμητου ακινήτου.

Το βασικό πλεονέκτημα στην περίπτωση της ανακίνισης παλιάς κατοικίας είναι το μεγάλο εύρος των επεμβάσεων που μπορούν να γίνουν στο ακίνητο: από αλλαγές στην διαμόρφωση και στις χρήσεις των χώρων, μέχρι τις εγκαταστάσεις, τα κουφώματα ή τον εξοπλισμό του ακινήτου. Για παράδειγμα μέσα από ενοποίηση κάποιων χώρων μπορεί να προκύψουν μεγαλύτεροι ενιαίοι χώροι καθιστικού, να γίνει πρόβλεψη για περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους σε μία κουζίνα, να δημιουργηθούν τελικά  χώροι που ανταποκρίνονται καλύτερα στον τρόπο ζωής των νέων χρηστών. Σε ένα ακίνητο παλαιότητας άνω της 20ετίας δίνεται επίσης η ευκαιρία για ολική ανακατασκευή των εγκαταστάσεων. Μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατασκευής του 1970 ή 1980 δεν μπορεί να υποστηρίξει πλέον τις σημερινές καταναλώσεις. Ομοίως και η υδραυλική εγκατάσταση χρειάζεται να αντικατασταθεί πλήρως, καθώς μία μελλοντική βλάβη λόγω παλαιότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες δαπάνες. Ενεργειακά το ακίνητο αναβαθμίζεται μέσω αντικατάστασης των κουφωμάτων με νέου τύπου κουφώματα με διπλά τζάμια και θερμοδιακοπή. Η επιλογή του καυσίμου θέρμανσης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση, πχ μέσω εγκατάστασης φυσικού αερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης προχωρήσει στην επιλογή της ανακαίνισης, προηγουμενως  να έχει αποφασίσει το συνολικό ποσό που προτίθεται να διαθέσει για την ανακαίνιση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει ακριβής καθορισμός των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες.

Στην μελέτη και παρακολούθηση του έργου είναι απαραίτητη η συνεργασία με έμπειρο μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει συνολικό προυπολογισμό, θα εκπονήσει μελέτη και θα επιβλέψει τις εργασίες ανακαίνισης.

Η ανακαίνιση παλαιάς κατοικίας αποτελλεί σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Σίγουρα όμως, αποτελλεί συμφέρουσα επιλογή που οδηγεί απευθείας στο επιθυμητό αποτέλεσμα!

» Construction, General, Work in progress » Ανακαινιση. Με συμφερει?
On November 15, 2013
By

Comments are closed.

« »